9.00–9.30 sprejem udeležencev

9.30–10.00 uvodno predavanje, Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka

10.00–12.00 Okrogla miza: Izzivi na področju zagotavljanja pravnih vidikov informacijske varnosti v organizacijskih okoljih

vodja: mag. Mihael Nagelj

Sodelujejo: Melita Šinkovec, Uroš Majcen, Jure Remškar, dr. Bojan Dobovšek, Boris Turk

12.00–13.00 kosilo

13.00–15.00 1. sekcija: Pravo in informacijska varnost – izzivi in rešitve

vodja: dr. Sabina Zgaga Markelj

• Povečanje kibernetske varnosti z novim zakonom o informacijski varnosti, dr. Uroš Svete

• Internet in pristojnosti državnih organov, Gorazd Božič

• Vsi vemo za IT-varnost, kaj pa varnost v industriji?, Boris Krajnc

• Prometni podatki po najnovejši praksi Ustavnega sodišča, dr. Sabina Zgaga Markelj

• Intersekcijska manipulacija na spletu, Manja Skočir

15.00–15.15 odmor

15.15–17.15 2. sekcija: Zakonodaja in varovanje podatkov v zdravstvu

vodja: mag. Marko Potokar

• Digitalizacija zdravstva in varstvo osebnih podatkov, mag. Andrej Tomšič

• Kratek uvod v blodnjak varstva osebnih podatkov v zdravstvu, dr. Marko Zebec Koren

• Zakonita uporaba tehničnih sredstev varovanja, mag. Marko Potokar

• Integriteta v zdravstvenih zavodih, dr. Miha Dvojmoč

• Dovolj pametni, da smo varni?, Klemen Zupan

9.00–11.00 3. sekcija: Varovanje podatkov v bankah in drugih finančnih institucijah

vodja: dr. Meta Ahtik

• Orodja za spremljanje sistemskega kibernetskega tveganja in prihajajoča regulativa s področja kibernetske varnosti finančnega sistema, Borut Poljšak

• Uredba o digitalni operativni odpornosti za finančni sektor (DORA), dr. Meta Ahtik

• Varstvo osebnih podatkov pri uporabi algoritmov – kdaj je avtomatizirano sprejemanje odločitev o nas pravno dopustno, Jernej Lavrenčič

• Evropski zgledi pri reševanju izzivov varovanja podatkov v zrelih poslovnih sistemih, dr. Blaž Ivanc

11.00–11.30 odmor

11.30–13.30 4. sekcija: Zakonodaja in informacijska varnost v energetiki

vodja: Matija Knapič

• Izvajanje storitev kibernetske varnosti pri evidencah digitalnih potrdil in prihodnji trendi, mag. Gorazd Ažman

• Zagotavljanje kibernetske varnosti v dobavni verigi v jedrskem sektorju, dr. Saša Kuhar in dr. Samo Tomažič

• Zaščita dobavne verige v energetiki z vidika prava informacijske varnosti, Matija Knapič

• Varnostne operacije v organizacijah s kritično infrastrukturo, mag. Matevž Mesojednik in Matic Jerman

Event Details