dr. Andreja Primec

5. sekcija: Nadzor in prekrškovno sankcioniranje
vodja: dr. Bojan Tičar

• Odgovornost za prekrške s področja informacijske varnosti

O predavatelju
  • Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru
  • 5. sekcija: Nadzor in prekrškovno sankcioniranje
    Odgovornost za prekrške s področja informacijske varnosti
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?