dr. Benjamin Lesjak

Dr. Benjamin Lesjak je pravnik in informatik ter dela kot docent na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja s povezovanjem prava in informatike, predvsem v okviru varstva zasebnosti in informacijske družbe. Sodeluje pri različnih predmetih, ki se nanašajo na to področje. Kot član projekta Safe.si izvaja svetovanja in izobraževanja za otroke, njihove starše in učitelje o varni rabi interneta in varstvu zasebnosti ter informacijski varnosti. Poleg tega je soustanovitelj podjetja Datainfo.si, ki zagotavlja celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov, pri čemer za številna podjetja ureja skladnost na tem področju in se aktivno zavzema za skrbno ravnanje z osebnimi podatki in zaščito pravic posameznikov.

2. sekcija: Kaj prinaša ZVOP-2

Dnevniki obdelave in ocena učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov po ZVOP-2
Na predavanju bosta obravnavana pomembna ukrepa na področju zavarovanja osebnih podatkov – dnevnik obdelave osebnih podatkov in ocena učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Dnevnik obdelave podatkov omogoča spremljanje dejavnosti, ki se izvajajo na osebnih podatkih, in zagotavlja natančen pregled nad vsemi izvedenimi aktivnostmi ter omogoča hitro odzivanje ob morebitnih kršitvah. Ocena učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov pa se uporabi, kadar se pričakuje, da bo določena dejavnost obdelave osebnih podatkov vplivala na pravice in svoboščine posameznikov. Namen ocene je zagotoviti, da se vse dejavnosti obdelave izvajajo v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in da se varstvo osebnih podatkov upošteva že v zgodnji fazi razvoja novih proizvodov, storitev ali procesov.

O predavatelju
  • Datainfo.si, d. o. o.
  • 2. sekcija Kaj prinaša ZVOP-2
    Dnevniki obdelave in ocena učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov po ZVOP-2
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?