dr. Blaž Markelj

Izr. prof. dr. Blaž Markelj je predstojnik katedre za informacijsko varnost na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Že vrsto let se izobraževalno in raziskovalno ukvarja z informacijsko varnostjo. Je avtor številnih mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih člankov. Kot vabljeni predavatelj je predaval na številnih mednarodnih in domačih dogodkih. Njegova posebnost je združevanje raziskovalne in aplikativne dejavnosti, kar dokazuje tudi s številnimi dogodki s področja informacijske varnosti, ki jih je v zadnjih letih pomagal organizirati kot član ali vodja organizacijskega oziroma programskega odbora. Za uspešno povezovanje deležnikov, organizacijo aktualnih konferenc in delo z mladimi na področju informacijske varnosti je prejel priznanje ambasador zasebnosti za leto 2022, ki ga Informacijski pooblaščenec podeli ob evropskem dnevu varstva osebnih podatkov.

1. sekcija: Iz preteklosti za prihodnost informacijske varnosti
vodji sekcije: dr. Bojan Dobovšek in dr. Blaž Markelj

O predavatelju
  • Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru
  • 1. sekcija: Iz preteklosti za prihodnost informacijske varnosti
    vodja sekcije
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?