dr. Bojan Dobovšek

Profesor dr. Bojan Dobovšek, je habilitiran za področje kriminologije na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani, Univerza v Mariboru. Predava kriminalistiko in predmete vezane na sodobne oblike organizirane, finančne in kibernetske kriminalitete. Bil je gostujoči predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v Gentu, Belgija, sodelavec Univerze v Würzburgu, Inštituta za Politične vede. Je avtor številnih knjig in organizator konferenc na teme s področij organizirane kriminalitete, finančne kriminalitete in korupcije, tako doma kot tudi v tujini. Sodeloval je v raziskavah in delovnih skupinah Sveta Evrope, OECD, Global Iniciative Against Transnational Crime, Združenih Narodov in drugih. Bil je predstavnik sodne veje oblasti v Komisiji za preprečevanje korupcije, v parlamentu je bil vodja skupine Nepovezanih poslancev in je predsednik stranke Dobra država.

1. sekcija: Iz preteklosti za prihodnost informacijske varnosti
vodji sekcije: dr. Bojan Dobovšek in dr. Blaž Markelj

O predavatelju
  • Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru
  • 1. sekcija: Iz preteklosti za prihodnost informacijske varnosti
    vodja sekcije
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?