dr. Liljana Selinšek

Liljana Selinšek je doktorica pravnih znanosti, specializirana na področje kazenskega in prekrškovnega prava. Delovne izkušnje je doslej pridobivala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, pri Informacijskem pooblaščencu, v Komisiji za preprečevanje korupcije in na Ministrstvu za pravosodje. Trenutno se raziskovalno udejstvuje na Inštitutu za kriminologijo in na Pravni fakulteti v Ljubljani, deluje pa tudi v zasebnem sektorju. Njena bibliografija obsega osem monografij (med drugim je soavtorica Zakona o prekrških s komentarjem iz leta 2018) in več kot 100 znanstvenih in strokovnih člankov s širšega področja kazenskega in prekrškovnega prava.

4. sekcija: Informacijska varnost v bančništvu in zavarovanje kibernetskih tveganj
vodja sekcije

O predavatelju
  • Inštitut za kriminologijo
    Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
  • 4. sekcija: Informacijska varnost v bančništvu in zavarovanje kibernetskih tveganj
    vodja sekcije
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?