dr. Liljana Selinšek

Liljana Selinšek je doktorica pravnih znanosti, specializirana na področje kazenskega in prekrškovnega prava. Delovne izkušnje je doslej pridobivala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, pri Informacijskem pooblaščencu, v Komisiji za preprečevanje korupcije in na Ministrstvu za pravosodje. Trenutno se raziskovalno udejstvuje na Inštitutu za kriminologijo in na Pravni fakulteti v Ljubljani, deluje pa tudi v zasebnem sektorju. Njena bibliografija obsega osem monografij (med drugim je soavtorica Zakona o prekrških s komentarjem iz leta 2018) in več kot 100 znanstvenih in strokovnih člankov s širšega področja kazenskega in prekrškovnega prava.

3. sekcija: Podatkovni pogon in forenzika pametnih vozil
vodja sekcije

Pametna vozila in pravo – veliko vprašanj, malo odgovorov
Avtomatizirana (tudi pametna) vozila bodo po nekaterih napovedih revolucionarno spremenila cestni promet, tako tovorni kot tudi potniški oziroma osebni. Izločanje človeškega faktorja iz procesa vožnje naj bi med drugim zagotovilo večjo prometno varnost in boljšo pretočnost prometa, kar sta zagotovo tehtna razloga za razvoj tega področja. Ko (če?) bodo pretežni del vožnje prevzela vozila, pa bodo potrebni tudi precejšnji premiki na pravnem področju. Odpirata se najmanj dva velika sklopa sistemskih vprašanj: prvo je vprašanje varstva osebnih podatkov (pametna vozila v pomembnem delu vozijo na podatkovni pogon), drugo pa vprašanje odgovornosti za kršitve pravil cestnega prometa in za posledice prometnih nesreč, ki se bodo še vedno dogajale. V tem okviru pomembni izzivi čakajo civilno odškodninsko pravo, zavarovalniško pravo in seveda tudi prekrškovno in kazensko pravo.

O predavatelju
  • Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  • 3. sekcija: Podatkovni pogon in forenzika pametnih vozil
    Pametna vozila in pravo – veliko vprašanj, malo odgovorov
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?