Petra Ferk je direktorica razvojnih projektov in soustanoviteljica Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, soustanoviteljica družbe S-Procurement, družbe za elektronske nabavne platforme, d.o.o. in izredna profesorica za javno upravo na Novi Univerzi. Je soavtorica znanstvene monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva. Leta 2008 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov za mlado pravnico. V zadnjem času se Petra med drugim aktivno ukvarja s področjem informacijske varnosti, elektronskega javnega naročanja, pametnih meril in inteligentnih nabavnih sistemov ter je ena izmed najbolj aktivnih avtoric in predavateljic s področja elektronskega javnega naročanja v EU. Petra Ferk je aktivna članica več domačih in mednarodnih pravniških društev ter nacionalna korespondentka za European Procurement & Public Private Partnership Law Review (EPPPL).

1. sekcija: Informacijska varnost in mednarodni vplivi
vodji: dr. Bojan Dobovšek in dr. Blaž Markelj

Kibernetska varnost – mednarodnopravni okvir in prenos v slovenski pravni red
Krepitev kibernetske varnosti je eden izmed poglavitni ciljev EU in mednarodnih institucij, vendar pa učinkovitega rezultata ni in ne bo mogoče doseči z enim pravnim aktom. Normativni okvir kibernetske varnosti tako določa več pravnih virov na ravni EU, med drugim – kot jih pogovorno imenujemo – Uredba GDPR, Uredba eIDAS, Direktiva PSD2, Direktiva NIS in ne nazadnje nova Uredba ePrivacy, ki jo pričakujemo. V prispevku bomo obravnavali ključno vsebino, ki opredeljuje kibernetsko varnost, stične točke in prenos oz. uporabo predmetnih pravnih virov v domačem prostoru.

O predavatelju
  • direktorica razvojnih projektov in soustanoviteljica
    Inštitut za javno-zasebno partnerstvo
  • 1. sekcija: Informacijska varnost in mednarodni vplivi
    Kibernetska varnost – mednarodnopravni okvir in prenos v slovenski pravni red
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?