Jernej Lavrenčič

Jernej Lavrenčič je svetovalec na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. S prepletom tehnologije in prava se ukvarja že vso poklicno pot; najprej na Uradu za intelektualno lastnino, nato kot državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu in zdaj, že več kot 15 let, na Ustavnem sodišču, kjer pripravlja osnutke odločb tudi s področja varstva osebnih podatkov. Področje varstva osebnih podatkov je tesno povezano s sodobno tehnologijo. Ta namreč vedno znova preizkuša pravne sisteme in sili vlado in zakonodajalca, da lovita ravnovesje med pravico do varstva osebnih podatkov in drugimi človekovimi pravicami na eni strani ter učinkovitim in varnim upravljanjem države na drugi. Ustavno sodišče pa je na koncu poti poklicano, da oceni, ali je bilo to ravnovesje porušeno. 

5. sekcija: Informacijska zasebnost in kazensko pravo

Obdelava podatkov letalskih potnikov (PNR): direktiva PNR se je ohranila – kako naprej

O predavatelju
  • Ustavno sodišče RS
  • 5. sekcija: Informacijska zasebnost in kazensko pravo
    Obdelava podatkov letalskih potnikov (PNR): direktiva PNR se je ohranila – kako naprej
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?