Jernej Lavrenčič

Preplet tehnologije in prava me spremlja že vso poklicno pot; najprej na Uradu za intelektualno lastnino, nato kot državnega nadzornika pri Informacijskem pooblaščencu in zdaj, že več kot 13 let, kot svetovalca na Ustavnem sodišču, kjer pripravljam osnutke odločb, tudi s področja varstva osebnih podatkov, ki je pogosto tesno povezano s sodobno tehnologijo. Ta namreč vedno znova preizkuša pravne sisteme ter sili vlado in zakonodajalca, da lovita ravnovesje med človekovimi pravicami na eni strani ter učinkovitim in varnim upravljanjem države na drugi strani. Ustavno sodišče ocenjuje, ali je to ravnovesje kdaj porušeno.

2. sekcija: Kazensko pravo in kibernetska varnost
vodja: dr. Sabina Zgaga Markelj

Tehnologija prepoznave obrazov v rokah policije z vidika človekovih pravic in temeljnih svoboščin

O predavatelju
  • Ustavno sodišče RS
  • 2. sekcija: Kazensko pravo in kibernetska varnost
    • Tehnologija prepoznave obrazov v rokah policije z vidika človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?