Jernej Lavrenčič

Jernej Lavrenčič je svetovalec na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. S prepletom tehnologije in prava se ukvarja že vso poklicno pot; najprej na Uradu za intelektualno lastnino, nato kot državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu in zdaj, že več kot 15 let, na Ustavnem sodišču, kjer pripravlja osnutke odločb tudi s področja varstva osebnih podatkov. Področje varstva osebnih podatkov je tesno povezano s sodobno tehnologijo. Ta namreč vedno znova preizkuša pravne sisteme in sili vlado in zakonodajalca, da lovita ravnovesje med pravico do varstva osebnih podatkov in drugimi človekovimi pravicami na eni strani ter učinkovitim in varnim upravljanjem države na drugi. Ustavno sodišče pa je na koncu poti poklicano, da oceni, ali je bilo to ravnovesje porušeno. 

2. sekcija: Kazensko pravo in kibernetska varnost
vodja: dr. Sabina Zgaga Markelj

Tehnologija prepoznave obrazov v rokah policije z vidika človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Tehnologija obrazne prepoznave (FRT) pronica v vse pore življenja, od odklepanja pametnih telefonov za osebno uporabo pa do dostopa do občutljivih vojaških objektov. Tudi policija jo je začela pospešeno uporabljati pri svojem delu. Namen predavanja je opisati osnovne tehnološke značilnosti te tehnologije, za katere namene jo policija uporablja in v katere človekove pravice lahko ta tehnologija posega. Pogledali si bomo tudi prvi sodni epilog glede uporabe FRT v policiji in odzive organov za varstvo osebnih podatkov v EU.

O predavatelju
  • Ustavno sodišče RS
  • 2. sekcija: Kazensko pravo in kibernetska varnost
    • Tehnologija prepoznave obrazov v rokah policije z vidika človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?