Marko Drobnjak je mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo osrednje raziskovalno področje je preučevanje vloge percepcije govora in na splošno jezika v pravnih postopkih, ukvarja pa se tudi z analiziranjem medijskega poročanja v povezavi s kriminaliteto. Pri raziskovalnem delu se opira na metodološke pristope računalniškega jezikoslovja in računalniške kriminologije.

4. sekcija: Umetna inteligenca, zasebnost, biometrija
vodja: dr. Aleš Završnik

• Umetna inteligenca in človeški govor: pravna dimenzija forenzične, klinične in tržne uporabe

O predavatelju
  • Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  • 4. sekcija: Umetna inteligenca, zasebnost, biometrija
    Umetna inteligenca in človeški govor: pravna dimenzija forenzične, klinične in tržne uporabe
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?