Martin Majer je vodja službe informacijske varnosti pri Deželni banki Slovenije. Z upravljanjem informacijske in kibernetske varnosti se ukvarja sedem let. Pridobil je tudi znanja s področij neprekinjenega poslovanja, varstva osebnih podatkov, obvladovanja tveganja zunanjega izvajanja in fizične varnosti. Pri delu se srečuje z različnimi izzivi, vezanimi na upravljanje informacijske varnosti, ocenjevanje in spremljanje tveganja, uvedbo informacijskovarnostnih kontrol ter nadzor nad njihovim izvajanjem.

4. sekcija: Informacijska varnost v bančništvu in zavarovanje kibernetskih tveganj

Regulativa s področja informacijske varnosti v bančništvu sistema
Regulatorni okvir v bančništvu se nenehno zaostruje. Področja upravljanja informacijske tehnologije, informacijske in kibernetske varnosti ter obvladovanje tveganj na teh področij niso izjema, regulatorne zahteve na tem področju se zaostrujejo še posebno intenzivno, kar je logična posledica digitalizacije, hitrega razvoja in napredka tehnologije ter digitalne družbe, kar od informacijskih tehnologij zahteva vse več. Predavanje bo namenjeno predstavitvi regulatornega okvira, ki velja za banke na področju informacijske varnosti, poleg tega pa bo pojasnjen primer procesa uvedbe regulatornih zahtev v bančno okolje. Kratko bo predstavljen tudi regulatorni nadzor, ki ga za preverjanje skladnosti z zahtevami izvajajo pristojni nadzorni organi.

O predavatelju
  • Deželna banka Slovenije, d. d.
  • 4. sekcija: Informacijska varnost v bančništvu in zavarovanje kibernetskih tveganj
    Regulativa s področja informacijske varnosti v bančništvu
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?