5. sekcija: Nadzor in prekrškovno sankcioniranje
vodja: dr. Bojan Tičar

• Sodno varstvo – nadaljevanje prekrškovnega postopka v primeru vloženega pravnega sredstva

O predavatelju
  • sodnica
    Okrajnega sodišča na Ptuju, vodja področja prekrškov
  • 5. sekcija: Nadzor in prekrškovno sankcioniranje
    Sodno varstvo – nadaljevanje prekrškovnega postopka v primeru vloženega pravnega sredstva
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?